Hamlet BioPharma AB föreslår företrädesemission av B-aktier med möjlighet att säkra cirka 40MSEK. Cirka 13MSEK har tecknats i förhand via teckningsförbindelser. Tekniskt uppgår emissionen till 80MSEK

Pressmeddelande Lund 27 november 2023 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA … Continue reading Hamlet BioPharma AB föreslår företrädesemission av B-aktier med möjlighet att säkra cirka 40MSEK. Cirka 13MSEK har tecknats i förhand via teckningsförbindelser. Tekniskt uppgår emissionen till 80MSEK