Hamlet BioPharma AB meddelar att bolaget genom företrädesemission tillförs totalt cirka 46,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, … Continue reading Hamlet BioPharma AB meddelar att bolaget genom företrädesemission tillförs totalt cirka 46,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader