Press releases

Hamlet BioPharmas styrelse, ledning och rådgivare deltar i företrädesemissionen

By January 25, 2024 No Comments

Hamlet BioPharma AB genomför en företrädesemission av B-aktier med möjlighet att säkra cirka 40 MSEK. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 80,6 MSEK före emissionskostnader.

Med anledning av att teckningsperioden nu har inletts, vill Bolaget meddela att de styrelseledamöter som har teckningsrätter har tecknat sin pro rata andel.

Vissa bolaget närstående personer såsom styrelseledamöter, VD, CFO och rådgivare tecknar också sin pro rata andel i emissionen. Även forskare som har teckningsrätter kommer att teckna pro rata.

Catharina Svanborg har tidigare personligen investerat cirka 30 MSEK i bolaget.

Hamlet Biopharma

Author Hamlet Biopharma

More posts by Hamlet Biopharma